A Social Point Alapítvány küldetése, hogy a hasonló értékek mentén szerveződő civil közösségek társadalmi felelősségvállalását támogassa, önszerveződő képességüket erősítse.

Mivel küldetésünk rendszerszintű változást kíván elérni és támogatni, ezért stratégiánkat ennek szolgálatába állítjuk, e cél alapján dolgoztuk ki.

KÜLDETÉSÜNK

Ehhez többek között egy olyan hálózat létrehozását tűzte ki célul, amely lefedi az egész országot, összekapcsolja a segítségre szoruló állampolgárt, az önkénteseket, a civil szervezeteket és az állami intézményeket, hogy azok működését, hatékonyságát növelje, segítse.

Alapvetően a rendszerszintű változásban hiszünk, illetve, hogy jelenleg a XXI. századi technológia nincs eléggé jól kiaknázva a magyar társadalom szociális területén, így a megfelelő eszközökkel, a rendszer egészére hatva hosszabb távú, önálló és működő támogatási rendszerben látjuk a lehetőséget, amiben az egyes ember ugyanakkora szerepet játszik – és felelősséget vállal -, mint a rendszer minden más tagja. Erőinket elsősorban a most felnövekvő generációra fókuszáljuk (kiemelten a valamilyen okból hátrányos helyzetben lévő gyermekeket), hiszen ha nekik van esélyük egy teljes életre – a lehetőségek megteremtésével, megmutatásával, elérhetővé tételével számukra -, akkor a társadalmi változás, annak tagjain keresztül, belső motiváció hatására megy végbe.

STRATÉGIÁNK

Ennek érdekében létrehozunk egy információs hálózatot, mely összesíti, feldolgozza és elérhetővé teszi az adatokat minden fél számára. Az adatvédelmi szabályok maximális betartása mellett kezeli azoknak a szociálisan rászoruló magánszemélyeknek az adatait, akik igénybe kívánnak venni valamilyen szolgáltatást (önkéntes, civil szervezet vagy állami intézmény által kínált segítséget). Az adatokat statisztikai jelleggel összegezzük és kiértékeljük. Mind a hálózat, annak tagjai és az elérhető szolgáltatások javítására, összehangolására, jobb elérhetőségére fordítjuk, megosztjuk mindazokkal, akik érdemben tudják használni.

Ezt az információs hálót kívánjuk felhasználni az önkéntesek, egyéb támogatók és a segítségért folyamodók összekapcsolására. A felajánlások ma már rendszerint az internet világában történnek, sokszor egyszerűbb így a felajánlást tevőnek. Azonban a másik oldal nem mindig jut internethez, nem kívánja a gondját-baját publikussá tenni, ezért a két oldal egyszerűen nem találkozik egymással vagy csak nehezen, költséges infrastruktúrán, körülményes szervezeti felépítésen keresztül (a segítő nem a szomszédba jár, hanem a város / ország másik végébe; a visszaélések miatt bizalmatlan, így inkább nem ajánl már fel adományt semmilyen formában; a felajánlása eljut valahova, de soha nem kap visszajelzést róla; a fővárosban termelődő több tonnányi eladatlan, de emberi fogyasztásra tökéletesen alkalmas élelmiszer akár 100 km-t is utazik egy sertéstelepig és még sorolhatnánk a példákat). Az alapítvány önkénteseinek az a tapasztalata – van, akinek több évtizedes -, hogy helyben megoldást találni problémákra sokkal egyszerűbb, gyorsabb és hatékonyabb, nem beszélve a társadalomra, kisközösségekre gyakorolt hatásáról. Egy a társadalom minden szegmensét lefedő információs hálózat hihetetlen mértékben tudná segíteni Magyarországon a civil társadalom fejlődését, önszervező képességének erősödését, hatékonyságát, egyben könnyítene az állami intézmények túlterheltségén.

NE FELEDD! A társadalom mi vagyunk, a felelősség a miénk!